Toekomstvisie Pim

Beste leden, ouders, verzorgers,

Ik ben in 2015 officieel voorzitter geworden van BC Thiela, nadat ik al enige tijd heb meegedacht in het bestuur als voorzitter van de jeugdcommissie. Ik heb het roer overgenomen van Maikel Ruijs.

In 2015 zijn er positieve en minder positieve dingen gebeurd, waarbij het minst positieve de terugval in het ledental is. Deze terugval heeft de volledige aandacht van het bestuur en vraagt ook medewerking van alle betrokkenen bij de club. Graag wil ik jullie kort meenemen in mijn gedachtegoed over de toekomst van BC Thiela. Dit wilde ik presenteren op de afgelopen ledenvergadering maar helaas was ik op het laatste moment verhinderd. Dit is de reden dat ik nu een woord tot leden richt via deze weg.

BC Thiela heeft jaren gebloeid in ledenaantal en ook financieel staat BC Thiela er goed voor. Een gezonde club dus waar ook de leden van profiteren. Maar de laatste tijd was het ledenaantal aardig terug aan het lopen en dit heeft ook consequenties voor de inkomsten. Ondanks dat dit een trend bij heel veel sportverenigingen is, zullen we er toch iets aan moeten veranderen zodat we weer een volle hal krijgen. De basis van een sportvereniging is immers een groep leden die met plezier de sport beoefent.

Hier heb ik een tijd over nagedacht en eigenlijk kom ik tot de conclusie dat ik niet een hele nieuwe visie wil gaan neerzetten. Ik ben van mening dat we moeten blijven bij de kracht van BC Thiela. Ik wil me de komende jaren als voorzitter sterk maken voor het behoud van alles wat we nu hebben opgebouwd in bijna 45 jaar. We hebben ons bewezen in het voeren van een goed verenigingsbeleid en het opzetten van tal van activiteiten, maar het behoud daarvan is vaak nog moeilijker.

Denk maar eens aan twee goed draaiende toernooien, teams die spelen op een hoog landelijk niveau, een interne competitie voor recreanten, de mogelijkheid voor senioren om recreatief of competitief te spelen, het aanbieden van trainingen aan jeugd en senioren op zowel beginners als gevorderd niveau en tal van gezellige activiteiten om de binding tussen leden onderling en de club te versterken. Dit behouden zal nog een hele uitdaging zijn. We hebben dit vaak met veel vrijwilligersuren voor elkaar gekregen, maar ook die groep slinkt langzaam. Ik zal mij de komende jaren daarom inzetten om dit BC Thiela te behouden en binnen de sportvereniging zoals die nu is op diverse fronten te gaan vernieuwen. Ik wil daarbij op zoek gaan naar kansen in samenwerking en ik wil de leden en vrijwilligers vooral fris en energiek houden.

Wat belangrijk is voor het behoud van de club en voor vernieuwing is de kracht van het met elkaar de schouders eronder zetten. Iedere betrokkene bij BC Thiela kan de club helpen en steunen op zijn eigen manier. We willen toch allemaal dat we over 6 jaar ons 50-jarig jubileum groots kunnen vieren?

Uiteraard is zijn dat mooie woorden, maar belangrijk is wat we gaan doen. Zo hebben we een nieuwe website gelanceerd en gekozen voor een nieuwe uitstraling. Ook zijn we in een pilot gedoken om de gezelligheid te vergroten, we draaien nu als club zelf de bar. Verder zijn we nog bezig met extra sponsoring, samenwerkingen met andere verengingen (bijv. Rebati), investeren in de accommodatie, investeren in de jeugd en senioren.

Maar bouwen aan de toekomst doe ik niet alleen als voorzitter. Ook het bestuur kan het niet alleen . De vereniging draait op tal van vrijwilligers en leden die samen de club maken tot wat het is. Vandaar dat ik ook vraag of jullie mee willen helpen bouwen aan de toekomst van BC Thiela. Niet alleen met de vraag hoe we het ledenaantal weer kunnen vergroten en de activiteiten kunnen blijven borgen, maar ook welke vernieuwing er volgens jullie nodig is. We kunnen jullie hulp of mening altijd goed gebruiken.

Voor ideeën of reacties kunnen jullie mij altijd een e-mail sturen: voorzitter@bcthiela.nl

PimScholtus

Met sportieve groet,

Pim Scholtus

Voorzitter BC Thiela