Verdien je volledige contributie terug!

BC Thiela start een ledenwervingsactie. Dat betekent dat je vanaf 1 november 2016 tot wel 100% van je contributie terug kan verdienen! Dat is wel de moeite waard of niet?

Wat houdt het nu precies in? Als je in de periode van 1 november 2016 tot 1 februari 2017 een nieuw lid opgeeft dan krijg je 50% korting op de verenigingscontributie van 1 jaar. Breng je nu 2 nieuwe leden aan dan krijg je 75% korting en bij 3 nieuwe leden zelfs 100% korting!

Wat moet je daar voor doen? Uiteraard een nieuw lid meenemen naar de club. Vervolgens als die besluit zich in te schrijven dan zullen jullie samen het formulier moeten ondertekenen. BC Thiela heeft hiervoor een nieuw inschrijfformulier gemaakt. De rest regelen wij!

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  1. Duur van de actieperiode: 1 november 2016 tot 1 februari 2017.
  2. Korting wordt als volgt gegeven: 1 nieuw lid aanmelden in de actieperiode geeft recht op 50%, 2 nieuwe leden aanmelden in de actieperiode geeft recht op 75% en 3 nieuwe leden aanmelden in de actieperiode geeft recht op 100%. Meer nieuwe leden aanmelden geeft geen recht op meer korting.
  3. Korting wordt berekend over de verenigingscontributie (2016) van 1 jaar en niet over de bondscontributie, inschrijfkosten, shuttlebijdrage en bondscompetitiebijdrage.
  4. Alleen inschrijfformulieren die door het nieuwe lid en degene die het lid aanmeldt zijn ondertekend, geven recht op de korting.
  5. Verrekening zal aan het eind van 2017 (december) plaatsvinden middels storting op jouw rekening.
  6. Een nieuw aangebracht lid dient minimaal tot 31 december 2017 lid te blijven om het recht op de korting te hebben.
  7. Mocht degene die het lid aanbrengt zijn lidmaatschap voor 31 december 2017 opzeggen dan vervalt het recht op de korting.
  8. Deze actie is niet van toepassing op leden die opzeggen en zich in de actieperiode weer aanmelden.
  9. BC Thiela behoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze actie tussentijds aan te passen of aan te vullen.