Geslaagd Jubileumfeest

Zaterdag 25 maart was het dan zo ver. ’s Ochtends kon iedereen onder het genot van een lekker zonnetje nog zijn zaterdagse dingetjes doen om rond 13:30 aan te komen in de Westroyenhal. Onderweg naar de sportzaal werd iedereen in de kantine al vrolijk verwelkomt door Olaf en Willemijn.  In de hal aangekomen was het wel even schrikken, want gingen we nu apenkooien??? Gelukkig waren er ook de vertrouwde badmintonbanen, dus wij negeren al die gekken apparaten gewoon een beetje en gaan lekker ballen.

DSC01808DSC01848

Maar ja, het is natuurlijk een feestmiddag, dus daar hoort een openingswoordje bij. Pim houdt daarom even een korte toespraak, waarna John het overneemt en ons toch naar de apparaten verwijst. Daar staat namelijk Martin een vriendelijk lachende sportieve man vrolijk te zwaaien. Hij was heel enthousiast om ons te helpen om lekker warm te worden voor het badmintontoernooi door middel van een half uur durende bootcamp.
DSC01868DSC01889Na de bootcamp konden we bijkomen in een gezellig toernooitje. De jubileumcommissie had 6 teams van 5/6 mensen gemaakt, die onderling tegen elkaar mochten spelen. Per 2 teams waren er 2 banen waarop 2 dubbels tegen elkaar mochten, na 10 minuten werd gewisseld en moesten de 2 teams nog een keer tegen elkaar, maar dan met andere dubbels. Per gewonnen dubbel kon 1 punt worden behaald. Hierbij was het aan de teams om gelijkwaardige dubbels neer te zetten. Dit deden we 3 rondes, tussendoor hadden telkens wat mensen rust om even te genieten van wat te drinken en de lekkere chocolaatjes die Noud voor ons had meegebracht.DSC01910

Nadat iedereen lekker moe gespeeld was gingen we verder met de volgende ronde van de middag, namelijk een gezellige pub quiz in de kantine.
Daar aangekomen stonden alle 6 tafels klaar, voor elk team 1, met daarop allemaal lekkere dingen. Onder het genot van een drankje moesten vervolgens allerlei vragen over badminton, thiela, muziek, etc beantwoord worden. Met elke keer een andere host, namelijk Olaf, John en Sam.  DSC01921

Tussendoor kon er natuurlijk nog een drankje gedaan worden en tegen 6-en hadden we ons door 175 vragen heen gewerkt en was het tijd voor het bekendmaken van de winnaar. Maar niet eerst nadat David als vice voorzitter de jubileumcommissie(John, Marcel, Olaf, Sam en Willemijn) had bedankt en Henriette in het zonnetje had gezet. Henriette heeft namelijk besloten na 20 jaar lid te zijn geweest van de recreantencommissie dat het tijd was voor vernieuwing en dus het stokje doorgegeven aan Gert Veenendaal. DSC01917Daarvoor werd ze natuurlijk hartelijk bedankt met een mooie bos bloemen en klein presentje. Nadat de winnaar van de middag bekend was gemaakt konden we vervolgens met zijn allen genieten van een heerlijke bbq.

Klik hier voor meer foto’s van het middagdeel.

 

ALV dinsdag 21 maart 2016

20170321_191105Dinsdag 21 maart was er de jaarlijkse ALV in de kantine van de Westroyenhal met een grotere opkomst dan voorgaande jaren!!
20170321_191036Allereerst werd begonnen met het feliciteren van de 2 herenteams die kampioen zijn geworden. Zij werden beloond met een lekker drankje!

Omdat er geen binnengekomen stukken waren werden vervolgens de notulen behandeld.

In tegenstelling tot andere jaren, waren dit jaar de jaarverslagen nog niet allemaal beschikbaar, dus de voorzitters van de verschillende commissies deden een mondeling verslag.  D e verslagen die er al wel waren, zijn te vinden onder het nieuwsbericht en agenda-item van de ALV.

Na deze verslagen werden de verschillende financiële stukken behandeld, welke ook tijdens de vergadering zijn uitgedeeld. Deze zijn inmiddels van de site verwijderd. Mocht je deze nog willen inzien, neem dan contact op met Peter Tjeerdsma.
Hierna gaf Pim aan de voorzittersfunctie neer te leggen, maar dat er nog geen vervanger is, zodat hij dit ad interim zal blijven vervullen tot hij een goede vervanger heeft gevonden.
De overige leden van het algemene bestuur werden herkozen. Daarnaast is de functie voor PR en communicatie buiten het bestuur getrokken en ingevuld door Jan-Gerrit Verkerk.
Ook de kascommissie kent een nieuw lid, namelijk Manuel van Bruchem, omdat Tom Rutgers dit nu 3 jaar achter elkaar heeft gedaan.
Tenslotte waren er geen voorstellen van de leden, maar nog wel een voorstel van het bestuur om de contributie met 1% te verhogen, welke is aangenomen.
Na een rondvraag waarin Pim nog werd bedankt voor zijn werkzaamheden als voorzitter werd de vergadering gesloten.

Dank aan alle aanwezigen en met name iedereen die de vergadering georganiseerd hebben. Verdere details zullen zichtbaar worden in de notulen.

21 maart om 19:00 Algemene Leden Vergadering in kantine Westroijenhal

Zoals eerder aangekondigd is, op dinsdag 21 maart om 19.00 uur in de kantine van sporthal Westroijen, de algemene ledenvergadering van BC Thiela. Alle leden, leden van verdienste, oud-leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.

Hieronder de agenda:

 1. Opening ALV door de voorzitter
 2. Het bestuur bedankt / mededelingen
 3. Behandeling binnengekomen stukken
 4. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2016
 5. Goedkeuring jaarverslagen bestuur & commissies 2016:
 6. Verslag Kascommissie 2016
 7. Vaststellen jaarrekening 2016: RESULTAATREKENING 2016 en BALANS 2016_2017
 8. Vaststellen begroting 2017: BEGROTING 2017
 9. Verkiezing leden dagelijks bestuur
  • Aftredend/niet herkiesbaar Pim Scholtus, voorzitter
 10. Verkiezing leden algemeen bestuur
  • Aftredend/herkiesbaar Veerle Ton, voorzitter jeugdcommissie
  • Aftredend/herkiesbaar David Volmer, vice-voorzitter.
  • Vacant voorzitter recreanten commissie (Interim Edward van Ameijde)
  • Vacant PR en communicatie.
 11. Verkiezing leden kascommissie
  • Verkiezing extra lid kascommissie + reservelid
  • (2016: Tom Rutgers 3x, Rolf Driessen 2x, Timo Seure (reserve))
 12. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden
 13. Voorstellen ingediend door het bestuur
 14. Rondvraag
 15. Sluiting Vergadering

Zodra de notulen en jaarverslagen beschikbaar zijn, zullen deze ook aan dit nieuwsbericht worden toegevoegd, zie de betreffende agendapunten.

Namens het bestuur van BC Thiela,
Patrick van de Geijn, Secretaris