ALV dinsdag 21 maart 2016

20170321_191105Dinsdag 21 maart was er de jaarlijkse ALV in de kantine van de Westroyenhal met een grotere opkomst dan voorgaande jaren!!
20170321_191036Allereerst werd begonnen met het feliciteren van de 2 herenteams die kampioen zijn geworden. Zij werden beloond met een lekker drankje!

Omdat er geen binnengekomen stukken waren werden vervolgens de notulen behandeld.

In tegenstelling tot andere jaren, waren dit jaar de jaarverslagen nog niet allemaal beschikbaar, dus de voorzitters van de verschillende commissies deden een mondeling verslag.  D e verslagen die er al wel waren, zijn te vinden onder het nieuwsbericht en agenda-item van de ALV.

Na deze verslagen werden de verschillende financiële stukken behandeld, welke ook tijdens de vergadering zijn uitgedeeld. Deze zijn inmiddels van de site verwijderd. Mocht je deze nog willen inzien, neem dan contact op met Peter Tjeerdsma.
Hierna gaf Pim aan de voorzittersfunctie neer te leggen, maar dat er nog geen vervanger is, zodat hij dit ad interim zal blijven vervullen tot hij een goede vervanger heeft gevonden.
De overige leden van het algemene bestuur werden herkozen. Daarnaast is de functie voor PR en communicatie buiten het bestuur getrokken en ingevuld door Jan-Gerrit Verkerk.
Ook de kascommissie kent een nieuw lid, namelijk Manuel van Bruchem, omdat Tom Rutgers dit nu 3 jaar achter elkaar heeft gedaan.
Tenslotte waren er geen voorstellen van de leden, maar nog wel een voorstel van het bestuur om de contributie met 1% te verhogen, welke is aangenomen.
Na een rondvraag waarin Pim nog werd bedankt voor zijn werkzaamheden als voorzitter werd de vergadering gesloten.

Dank aan alle aanwezigen en met name iedereen die de vergadering georganiseerd hebben. Verdere details zullen zichtbaar worden in de notulen.