Verslag bestuursvergadering

Als gevolg van de oproep tijdens de Alv van maart 2017 zal het bestuur na elke bestuursvergadering een terugkoppeling doen van de besproken punten. Hierbij ontvangen jullie de eerste terugkoppeling.
Samenvatting bestuursvergadering 10 april 2017:
– Het bestuur is geïnformeerd over een plan van aanpak van de gemeente Tiel voor overdracht van de sportaccommodaties naar verenigingen.
– De jeugdcommissie buigt zich over een nieuwe opzet van de training op zaterdagochtend.
– Het proces van de teamindeling van de jeugd en senioren is besproken (niet de teamindeling zelf).
– Het bestuur heeft ingestemd met het idee van de technische commissie om de laatste 3 weken van het seizoen op dinsdag in een toernooivorm te spelen
– Jan-Gerrit Verkerk heeft samen met het bestuur verkend hoe PR en communicatie vormgegeven kan worden. Hij sloot eenmalig aan.. Er is geïnventariseerd wat er al gebeurt en wat de wensen zijn. En natuurlijk hoe dit te realiseren.
– Er is afgesproken dat er een tweede bestelronde voor de clubkleding komt. De bedoeling is dat deze kleding voor het nieuwe seizoen binnen is.
– Er is gesproken over de invulling van onze bijdrage aan de sportmarkt op 27 mei in de binnenstad van Tiel.
– Het bestuur heeft besloten zichzelf te verkleinen. De huidige situatie met 9 bestuursleden wordt teruggebracht naar 7 . In de praktijk was het bestuur nooit met 9 omdat de functie van PR en communicatie al lange tijd vacant was. De functies van voorzitter toernooicommissie en de functie PR en communicatie worden buiten het bestuur geplaatst.
– De volgende bestuursvergadering is 14 juli 2017.