Verslag bestuursvergadering – 17 juli 2017

Als gevolg van de oproep tijdens de Alv van maart 2017 zal het bestuur na elke bestuursvergadering een terugkoppeling doen van de besproken punten. Hierbij ontvangen jullie de tweede terugkoppeling.

Samenvatting bestuursvergadering 17 juli 2017:
– Er is gesproken over de nieuwe vloer en de wens om extra badmintonbanen te creëren.
– Er is een idee besproken om van de clubkampioenschappen een Tiels Open te maken door ook andere clubs uit te nodigen. Contact hierover met andere clubs wordt gelegd.
– Clubactiviteiten voor het komende seizoen worden geïnventariseerd zodat er door PR een agenda kan worden gemaakt.
– Besloten is dat de Alv op 13 maart 2018 zal plaatsvinden.
– Besloten is om de kosten voor deelname aan de Carlton Cup niet langer als club te dragen. Deelname kan dus wel, maar dan op eigen kosten.
– Volgende vergadering is op 6 oktober.