Verslag bestuursvergadering – 27 november 2017

Samenvatting bestuursvergadering 27 november 2017:

  • Pim Scholtus vertrekt, zoals aangekondigd, als voorzitter per 1 januari 2018. Deze functie blijft vacant.
  • Jonas Metiary bokaal (clubkampioenschappen) is voor jeugd en senioren samen op 3 februari 2018. Dit jaar zullen ook leden van Rebati de mogelijkheid (tegen een kleine vergoeding) krijgen zich in te schrijven.
  • Erwin-John Stecher stopt na dit seizoen als voorzitter van de Technische Commissie en als lid van het bestuur. Tom Rutgers stopt ook als lid van de Technische Commissie. Deze functies zijn vacant.
  • Er komt een extra bestuursvergadering over de opbouw van de contributie en de financiën.
  • De schade als gevolg van de inbraak bij de penningmeester van Thiela lijkt op 2500 euro te liggen. Tijdens de Alv wordt dit nader toegelicht en vastgesteld.
  • 13 maart Algemene Ledenvergadering 19.00 uur.