Verslag bestuursvergadering 11 april 2018

  • Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
    Het bestuur is aan het inventariseren wat dit voor Thiela inhoudt en wat er geregeld moet worden.
  • Willemijn Eveleens is benoemd als secretaris van BC Thiela. Terry Smit is benoemd als nieuwe voorzitter van de Technische Commissie. Er zijn nog diverse vrijwilligers welkom in de verschillende commissies. Het bestuur roept leden op om zich hiervoor aan te melden.
  • Zowel de jeugd- als technische commissie is druk met de competitie-indeling van komend seizoen. Zodra deze definitief is, worden de betrokkenen hierover geïnformeerd. Ook de halaanvraag voor volgend seizoen wordt gedaan. Ten opzichte van dit seizoen zijn er geen noemenswaardige veranderingen.
  • De PR en communicatie-man, Jan Gerrit Verkerk, gaat verhuizen en stopt. Dinsdag 29 mei aanstaande is zijn laatste speelavond bij Thiela. Er is nog geen opvolger. Het bestuur wil Jan Gerrit bedanken voor zijn inzet en wenst hem veel geluk toe in Deventer!
  • In september wordt de lokale sportweek weer georganiseerd, Thiela gaat dan in het centrum van Tiel badminton promoten. Exacte datum is op dit moment nog niet bekend.
  • Het bestuur heeft besloten de schade van de diefstal bij de penningmeester te incasseren en hier geen verdere actie op te ondernemen.
  • De volgende bestuursvergadering is op maandag 28 mei aanstaande.