Verslag bestuursvergaderingen 2 augustus en 12 oktober 2018

Samenvatting bestuursvergadering 2 augustus 2018:.

  • Er is opnieuw vergunning verleend voor de barexploitatie van Thiela. Dit wordt nog wel geëvalueerd door de gemeente, Sportplaza en Thiela.
  • Thiela en Rebati bekijken de mogelijkheden voor samenwerking tijdens de promotie in de stad op zaterdag 1 september.
  • Alle clubactiviteiten voor aankomend seizoen worden geïnventariseerd en verwerkt in een overzicht. Uiteraard worden alle activiteiten ook toegevoegd in agenda op de website.
  • Er zijn afspraken gemaakt over structurele communicatie over Thiela in de lokale media.

Samenvatting bestuursvergadering 12 oktober 2018:

  • De clubkampioenschappen worden binnenkort online geplaatst voor inschrijving. Zodra inschrijving mogelijk is, wordt hierover geïnformeerd.
  • Op donderdag en zondag zijn er vaak banen leeg. Binnenkort volgt er een mail met informatie over de invulling hiervan.
  • Het competitieseizoen verloopt goed, ondanks meerdere blessures. De teamcaptainsapp is hierbij een waardevolle toevoeging. Ook het verwerken van de standen door de teamcaptains verloopt prima.
  • Tijdens de bestuursvergadering is er gesproken over ledenwerving en ledenbehoud. Dit wordt als vast agendapunt toegevoegd.
  • Er wordt voor jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals bijvoorbeeld de open dag van Niacet, een bestuursplanning gemaakt, zodat de invulling en uitvoering hiervan tijdig wordt opgepakt.
  • De volgende vergadering is op woensdag 12 december.