Verslag bestuursvergaderingen 12 december 2018 en 18 februari 2019

Samenvatting bestuursvergadering 12 december 2018:

  • Het jeugd- en seniorentoernooi zijn online geplaatst.
  • Er zijn afspraken gemaakt rondom de taken en verantwoordelijkheden van de nieuwe vertrouwenspersoon, Monica Rodrigues.
  • Met de grote clubactie zijn er in totaal 92 loten verkocht.
  • Er wordt opnieuw gekeken met bestuur en Rebati naar de indeling van de interne competitie.   
  • De Algemene ledenvergadering is 12 maart aanstaande om 19.00 uur in het wijkcentrum.
  • De volgende vergadering is op maandag 18 februari 2019.

Samenvatting bestuursvergadering 18 februari 2019:

  • Maandag 25 en woensdag 27 februari aanstaande wordt er aan het begin van de avond gelopen voor Jantje Beton in dezelfde wijk als vorig jaar.
  • Volgend jaar wordt de training weer verzorgd door Mark, Joran en er wordt nog gezocht naar een back-up.
  • Tijdens de ALV dient het bestuur een voorstel in om deel van de winst reserveren om te investeren voor de toekomst van Thiela.
  • De volgende vergadering is op maandag 8 april 2019.