Verslag bestuursvergadering 8 april 2019

  • Het bestuur zal aansluiten bij de ALV van de FTS, mede gelet op de presentatie over ledenwerving. Ook bij de de regiovergadering van Badminton Nederland wordt aangesloten.
  • Het bestuur zal aanpassingen doorvoeren in de reservering van de sporthal. Idee is om op dinsdag om 19:00 u uit te breiden en de competitiezondagen te halveren.
  • Bestuur heeft besloten dat de barvrijwilligers per dienst 2 drankjes van de club mogen gebruiken. 
  • De technische commissie is bezig met het regelen van nieuwe clubkleding. Uiteraard ontvangt iedereen meer informatie, zodra de nieuwe kleding bekend is.
  • De volgende vergadering is op maandag 17 juni 2019.