Verslag bestuursvergaderingen 17 juni en 25 september 2019

Samenvatting bestuursvergadering 17 juni 2019:

  • Dit jaar wordt er nieuwe clubkleding aangeschaft. Het bestuur heeft besloten een gratis shirt aan te bieden voor jeugdspelers en competitiespelers. Recreanten en overige spelers kunnen het eerste shirt voor € 15,– bestellen.
  • Tijdens de Nationale Sportweek zal Thiela wederom samen met Rebati badminton promoten.
  • Thiela heeft een boete ontvangen voor het gebruik van foto’s met auteursrecht op de website. De betreffende foto’s zijn inmiddels verwijderd van de website.
  • Wegens bezuinigingen van de gemeente Tiel is de verwachting dat Thiela minder subsidie zal ontvangen.
  • Er wordt dit jaar geen vrijwilligersbarbecue georganiseerd, maar de vrijwilligers worden op een andere wijze bedankt.
  • De jeugdtraining wordt verplaatst van donderdag- naar dinsdagavond.

Samenvatting bestuursvergadering 25 september 2019:

  • Het bestuur heeft samen met Koen Berends, Manager verenigingsondersteuning bij Badminton Nederland, gepraat over de toekomst van Thiela. Tijdens deze bijeenkomst is  gesproken werving en behoud van leden en vrijwilligers en mogelijke acties om dit te bereiken.
  • Naar aanleiding hiervan wordt door het bestuur een beleids/jaarplan voor 2020 opgesteld.