Verslag bestuursvergadering 25 november 2019

Samenvatting bestuursvergadering 25 november 2019

  • Meer vrijwilligers binnen de club zijn altijd welkom! Er is ook daarom gestart met een traject voor het werven van meer vrijwilligers binnen de club.
  • Samen met andere sportverenigingen worden de mogelijkheden bekeken voor invulling van het lokale sportakkoord met als doel meer mensen in beweging te krijgen en te betrekken bij de club.
  • Voor het inzetten van social media binnen de vereniging is er een bijeenkomst van SportFriends bijgewoond.
  • Om badminton onder de aandacht te brengen bij potentiële jeugd zijn er afspraken gemaakt met Sportfriends om badmintontraining in het naschoolse sportaanbod op te nemen.
  • Esther Scholtus komt het bestuur versterken.
  • BC Thiela is aan een controle onderworpen door de belastingdienst. Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd.
  • De volgende vergadering is op maandag 20 januari 2020.