Bestuursbesluit: Alle activiteiten van BC Thiela per direct afgelast

Het bestuur van BC Thiela heeft naar aanleiding van de recente berichtgeving door het RIVM, de overheid en de richtlijnen van NOC*NSF (https://bit.ly/33dIXke) besloten tot ten minste 1 juni alle activiteiten af te gelasten.

Dit houdt in dat er geen trainingen en (interne)wedstrijden zullen plaatsvinden en de bar gesloten blijft. De geplande activiteiten zullen tot nader order worden uitgesteld of gaan niet door. Toegang tot de Westroyenhal is ook niet meer mogelijk. SportPlaza heeft besloten de sporthallen te sluiten.

We realiseren ons dat dit een flinke maatregel is. Echter vinden we de gezondheid van onze sporters en andere gasten in de sporthal en daarbuiten het belangrijkst.

Indien er ontwikkelingen zijn rondom de situatie zullen we daarover berichten.

Namens het bestuur,

Patrick van der Geijn

ALV dinsdag 10 maart 2020

Dinsdag 10 maart is om 19.00 uur in het wijkcentrum van de sporthal Westroijen de Algemene Ledenvergadering.

Iedereen, leden en ouders van jeugdleden, is welkom om mee te spreken over de resultaten van het afgelopen jaar en de plannen voor het aankomend jaar. Ook de leden van verdienste zijn van harte uitgenodigd de algemene vergadering bij te wonen.

Hieronder de agenda, met de jaarverslagen voor zover opgesteld, zie de betreffende agendapunten:

 1. Opening ALV door de voorzitter
 2. Het bestuur bedankt / mededelingen
 3. Behandeling binnengekomen stukken
 4. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2019
 5. Goedkeuring jaarverslagen bestuur & commissies 2019:
 6. Verslag Kascommissie 2019
 7. Vaststellen jaarrekening 2019: RESULTAATREKENING 2019 en BALANS 2019_2020 (zijn vanaf 26-2-2020 op te vragen door een mail naar: droppie@bcthiela.nl)
 8. Vaststellen begroting 2020: BEGROTING 2020 (zijn vanaf 26-2-2020 op te vragen door een mail naar: droppie@bcthiela.nl)
 9. Verkiezing bestuursleden
  • aftredend en herkiesbaar: David Volmer (vice voorzitter)
  • aftredend en herkiesbaar: Veerle Ton (voorzitter jeugdcommissie)
  • verkiesbaar: Esther Scholtus (voorzitter recreantencommissie) (nu Edward van Ameijde a.i.)
  • verkiesbaar: Marlène van Overbeek (PR en communicatie)
 10. Verkiezing leden kascommissie
  • aftredend: Timo Seure (3x)
  • herkiesbaar: Olga van den Berg (2x)
  • verkiezing lid en reservelid (nu Manuel van Bruchem)
 11. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden
 12. Voorstellen ingediend door het bestuur
  • toelichting jaarplan
 13. Rondvraag
 14. Sluiting Vergadering

Namens het bestuur van BC Thiela,
Willemijn Eveleens, Secretariaat

Verslag bestuursvergadering 20 januari 2020

Samenvatting bestuursvergadering 20 januari 2020

 • Er komen promotiefilmpjes voor het werven van nieuwe leden.
 • De ALV wordt dit jaar gehouden op 10 maart aanstaande in het wijkcentrum.
 • Marlène van Overbeek komt het bestuur versterken en zal zich richten op PR & Communicatie.
 • Er is met andere badmintonverenigingen in de regio samenwerking gezocht met ondersteuning van Badminton Nederland. Er wordt onder andere gekeken naar het opzetten van een samenwerking voor de recreantencompetitie. Ook probeerbadminton.nu (platform van Badminton Nederland waarmee verenigingen gezamenlijk leden kunnen werven) wordt in onze regio opgezet.
 • De volgende vergadering is op maandag 6 april 2020.