Verslag bestuursvergadering 20 januari 2020

Samenvatting bestuursvergadering 20 januari 2020

  • Er komen promotiefilmpjes voor het werven van nieuwe leden.
  • De ALV wordt dit jaar gehouden op 10 maart aanstaande in het wijkcentrum.
  • Marlène van Overbeek komt het bestuur versterken en zal zich richten op PR & Communicatie.
  • Er is met andere badmintonverenigingen in de regio samenwerking gezocht met ondersteuning van Badminton Nederland. Er wordt onder andere gekeken naar het opzetten van een samenwerking voor de recreantencompetitie. Ook probeerbadminton.nu (platform van Badminton Nederland waarmee verenigingen gezamenlijk leden kunnen werven) wordt in onze regio opgezet.
  • De volgende vergadering is op maandag 6 april 2020.