Verslag bestuursvergadering 20 januari 2020

Samenvatting bestuursvergadering 20 januari 2020

  • Er komen promotiefilmpjes voor het werven van nieuwe leden.
  • De ALV wordt dit jaar gehouden op 10 maart aanstaande in het wijkcentrum.
  • Marlène van Overbeek komt het bestuur versterken en zal zich richten op PR & Communicatie.
  • Er is met andere badmintonverenigingen in de regio samenwerking gezocht met ondersteuning van Badminton Nederland. Er wordt onder andere gekeken naar het opzetten van een samenwerking voor de recreantencompetitie. Ook http://probeerbadminton.nu/ (platform van Badminton Nederland waarmee verenigingen gezamenlijk leden kunnen werven) wordt in onze regio opgezet.
  • De volgende vergadering is op maandag 6 april 2020.