Update vanuit het bestuur

Het ziet er naar uit dat we elkaar binnenkort weer mogen zien op het badmintonveld! In dit nieuwbericht meer informatie over de mogelijke versoepelingen per 1 juli, de contributie van kwartaal 2 en de jeugdtrainingen.
Contributie kwartaal 2

Begin mei besloten we de inning van de contributie voor het 2e kwartaal uit te stellen. Nu, anderhalve maand verder, is duidelijk dat onze grootste kostenpost (de zaalhuur) hoogstwaarschijnlijk komt te vervallen. Het bestuur wil daarom de contributie over het 2de kwartaal kwijtschelden en dus niet meer innen. Hier is echter formeel een ALV besluit voor nodig. Het bestuur zal hiertoe een voorstel voor kwijtschelding doen in de ALV in 2021 en vooruitlopend op dat besluit de contributie over het 2de kwartaal op dit moment niet innen.
Wil je jouw contributie van kwartaal 2 toch graag aan de club betalen (wat wij zeer zouden waarderen)? Dat kan dan als een donatie. Laat dit weten aan de penningmeester Peter Tjeerdsma via penningmeester@bcthiela.nl.

Badminton vanaf 1 juli

In de persconferentie van 27 mei kwam het heugelijke nieuws dat we per 1 juli weer de zaal in mogen om te badmintonnen. Onze intentie is dan ook in juli weer te starten met badmintonnen, ondanks het seizoen afgelopen is. Maar dit is nog niet definitief.

Sportplaza is op dit moment bezig met het opstellen van een protocol voor de verenigingen die de zaal weer in gaan. Wij moeten dit protocol afwachten om te bekijken of en hoe het mogelijk is om te badmintonnen. Daarnaast kan premier Rutte in een persconferentie voor 1 juli nog besluiten dat de versoepeling niet door gaat.

Nog veel onzekerheden hierover, daarom komen we eind juni hierop terug bij jullie. Wel hebben we alvast een optie genomen op de sporthal voor de dinsdag- en donderdagavonden.

Jeugdtraining
Onze jeugd heeft al twee zaterdagochtenden met veel plezier buiten getraind. Hier gaan we ook mee door tot zaterdag 11 juli. Daarna gaat voor de jeugd de zomerstop in.

We merken dat de trainingsduur buiten, voor een groot aantal kinderen, te lang is, omdat er niet ‘echt’ gebadmintond kan worden. Daarom is de jeugdtraining vanaf zaterdag 20 juni van 10.30 tot 11.30 uur.

We hopen jullie heel snel te mogen zien! Blijf gezond.

Namens het bestuur,
Patrick van de Geijn