Uitslagen & standen speelweek 2

Deze week mochten alle teams thuis spelen en ging de competitie ook van start voor team 1 en J3. Helaas viel voor de meeste teams het kwartje nog de verkeerde kant op. Alleen team 2 wist er een mooie overwinning uit te slepen….
Zie hieronder voor alle uitslagen en standen, zodra deze bekend zijn:

Team Tegenstander Uitslag Stand
BC Thiela 1 BC De Zwaluwen 1 3-5 8
BC Thiela 2 Smashing 5 5-3 3
BC Thiela 3 Barneveld 5 2-6 5
BC Thiela M1 BC Druten M1 3-5 4
BC Thiela J1 BC Elst J3 1-5 7
BC Thiela J2 Amersfoort J3 0-8 4
BC Thiela J3 De Kantjils J10 2-4 3

Uitslagen en standen speelweek 1

Tegen veler verwachtingen in is de competitie gestart. Op zaterdag 12 september trapten de jeugdteams 1 en 2 het seizoen 2020-2021 thuis af met wisselend resultaat. Voor seniorenteam 1 was de eerste wedstrijd verplaatst. Zij hoeven pas 25 oktober in Landgraaf te spelen. Ook jeugdteam 3 heeft de eerste week nog vrij, doordat zij opstartcompetitie spelen en die minder speelweken kent.

Maar voor alle andere teams was het toch echt weer tijd om aan de bak te gaan. Ondanks dat we al weer in juli voorzichtig begonnen zijn met spelen is er pas echt de afgelopen 2 weken getraind en dat was toch nog wel te merken. Maar overall zijn het goede resultaten en een mooie start van het seizoen…

Datum tijd Tegenstander Team Uitslag Stand
13-9-2020 10:00 Stuban NSBC 2 BC Thiela 2 3-5 4
13-9-2020 13:30 BC de Lobbers 2 BC Thiela 3 4-4 4
13-9-2020 10:00 BC Deto M1 BC Thiela M1 4-4 3
12-9-2020 09:30 BC Thiela J1 ’t Pluumke J1 1-5 7
12-9-2020 09:30 BC Thiela J2 Amersfoort J4 5-3 2

We mogen weer badmintonnen!

In juli en augustus gaan we op dinsdag en donderdag vrij spelen van 20.00 tot 22.00 uur in de Westroyenhal. Iedereen(zowel jeugd als senioren) is van harte welkom om weer te badmintonnen, maar er zijn wel regels verbonden aan je aanwezigheid.

 • Heb je verkoudheidsklachten, koorts of benauwdheidsklachten? Kom dan niet badmintonnen;
 • Heb je een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? Kom dan niet badmintonnen;
 • Bij binnenkomst in de sporthal desinfecteer je je handen grondig;
 • Bij binnenkomst vul je een formulier in met je voor-en achternaam met het tijdstip van aankomst. Na het sporten geef je op het formulier aan hoe laat je de hal weer verlaat;
 • Langs de badmintonbaan houd je 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Het is mogelijk gebruik te maken van de douches en kleedkamers, maar probeer zo veel mogelijk thuis te douchen.

Lees hier de uitgebreide veiligheid- en hygiëneregels vanuit de NOS NSF voor iedereen die komt badmintonnen.

Vragen?
Heb je nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief over de vernieuwde regels rondom badmintonnen? Stuur dan een mail naar info@bcthiela.nl.

We zien jullie graag binnenkort in alle gezondheid in de hal!

Namens het bestuur,
Patrick van de Geijn

Update vanuit het bestuur

Het ziet er naar uit dat we elkaar binnenkort weer mogen zien op het badmintonveld! In dit nieuwbericht meer informatie over de mogelijke versoepelingen per 1 juli, de contributie van kwartaal 2 en de jeugdtrainingen.
Contributie kwartaal 2

Begin mei besloten we de inning van de contributie voor het 2e kwartaal uit te stellen. Nu, anderhalve maand verder, is duidelijk dat onze grootste kostenpost (de zaalhuur) hoogstwaarschijnlijk komt te vervallen. Het bestuur wil daarom de contributie over het 2de kwartaal kwijtschelden en dus niet meer innen. Hier is echter formeel een ALV besluit voor nodig. Het bestuur zal hiertoe een voorstel voor kwijtschelding doen in de ALV in 2021 en vooruitlopend op dat besluit de contributie over het 2de kwartaal op dit moment niet innen.
Wil je jouw contributie van kwartaal 2 toch graag aan de club betalen (wat wij zeer zouden waarderen)? Dat kan dan als een donatie. Laat dit weten aan de penningmeester Peter Tjeerdsma via penningmeester@bcthiela.nl.

Badminton vanaf 1 juli

In de persconferentie van 27 mei kwam het heugelijke nieuws dat we per 1 juli weer de zaal in mogen om te badmintonnen. Onze intentie is dan ook in juli weer te starten met badmintonnen, ondanks het seizoen afgelopen is. Maar dit is nog niet definitief.

Sportplaza is op dit moment bezig met het opstellen van een protocol voor de verenigingen die de zaal weer in gaan. Wij moeten dit protocol afwachten om te bekijken of en hoe het mogelijk is om te badmintonnen. Daarnaast kan premier Rutte in een persconferentie voor 1 juli nog besluiten dat de versoepeling niet door gaat.

Nog veel onzekerheden hierover, daarom komen we eind juni hierop terug bij jullie. Wel hebben we alvast een optie genomen op de sporthal voor de dinsdag- en donderdagavonden.

Jeugdtraining
Onze jeugd heeft al twee zaterdagochtenden met veel plezier buiten getraind. Hier gaan we ook mee door tot zaterdag 11 juli. Daarna gaat voor de jeugd de zomerstop in.

We merken dat de trainingsduur buiten, voor een groot aantal kinderen, te lang is, omdat er niet ‘echt’ gebadmintond kan worden. Daarom is de jeugdtraining vanaf zaterdag 20 juni van 10.30 tot 11.30 uur.

We hopen jullie heel snel te mogen zien! Blijf gezond.

Namens het bestuur,
Patrick van de Geijn

Update Corona-maatregelen

Hopelijk gaat alles goed met onze leden in deze bijzondere tijd. We missen iedereen!
In dit nieuwsbericht een update vanuit het bestuur over de maatregelen rondom het coronavirus, de sporthal en contributie van kwartaal 2.
Corona update
In de afgelopen twee weken zijn er maatregelen versoepeld rondom sporten .Mogelijkheid tot buiten trainen voor de jeugd
Het kabinet heeft twee weken geleden besloten dat kinderen tot en met 18 jaar weer in de buitenlucht training mogen volgen. Wij zijn op dit aan het onderzoeken hoe het mogelijk is om de badmintontrainingen voor de jeugd in de buitenlucht te kunnen verzorgen. Dit hangt nog af van veel verschillende factoren, zoals de regels van de overheid, de gemeente, het NOS/NCF, de beschikbaarheid van een ruimte (buiten), de beschikbaarheid van de materialen en natuurlijk de veiligheid voor onze jeugdleden. Zodra wij hier meer duidelijkheid in hebben, delen we dit met jullie.Mogelijkheid tot buiten trainen voor de senioren
Gisteravond, 6 mei, is bekend gemaakt door premier Rutte dat vanaf 11 mei iedereen buiten mag sporten, mits 1,5 m afstand gehouden wordt. Ook is onder voorbehoud besloten dat binnensporten vanaf 1 september weer mag. De gemeente Tiel gaat in overleg met de sportverenigingen bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de verenigingen. Zodra wij hier meer over weten, delen we dit met jullie.

Contributie kwartaal 2
Tijdens de recente bestuursvergadering hebben wij, als bestuur van BC Thiela, overlegt omtrent de inning van de contributie van het 2e kwartaal. Hier is besloten dat we voorlopig de inning hiervan uitstellen.
Wij zijn nog in afwachting of wij Sportplaza zaalhuur moeten betalen gedurende de coronacrisis. Daarnaast zijn er ontwikkelingen vanuit de Overheid en Gemeente Tiel omtrent tegemoetkomingen die Sportvereningen kunnen aanvragen.

Mogelijk hebben wij tijdens de coronacrisis minder kosten en kunnen wij dus ook minder contributie vragen voor kwartaal 2. Het uitstel loopt tot 1 juli a.s. Wij verwachten voor die datum meer duidelijkheid te geven hierover.

Nieuws van Sportplaza
Ondanks dat de sporthal is gesloten zijn er toch enkele ontwikkelingen te melden. Tijdens de ALV heeft het bestuur al wat hierover verteld. Hierbij delen we nogmaals deze ontwikkelingen met daarbij de laatste stand van zaken. Zodra we weer mogen sporten in de sporthal zijn deze ontwikkelingen dus zichtbaar of van kracht.

 1. De kleedkamers en de gang worden op dit moment vernieuwd. Dit zou eigenlijk plaatsvinden na ons seniorentoernooi, maar de werkzaamheden zijn naar voren gehaald nu de sporthal is gesloten. De kleedkamers en de gang krijgen een nieuwe tegelvloer.
 2. Er is een nieuwe leverancier voor de horeca. Hierdoor zijn er wat wijzigingen in het assortiment. Zo wijzigt bijvoorbeeld het huismerk bier van Amstel naar Hertog Jan en zal de Pepsi vervangen worden door Coca-Cola. Belangrijk is dat de prijzen in ieder geval niet omhoog gaan.
 3. Sportplaza heeft verzocht om op donderdagavond na 22:00 uur de hal standaard te verlaten via de parkeerplaats. Het is nu een aantal keer voorgekomen dat we per ongeluk door het alarm zijn gelopen bij de fitness. Er is overigens altijd een sleutel van die deur aanwezig in de sporthal.
Blijf gezond en we hopen iedereen snel weer te kunnen zien!Namens het bestuur,
Patrick van de Geijn

Bestuursbesluit: Alle activiteiten van BC Thiela per direct afgelast

Het bestuur van BC Thiela heeft naar aanleiding van de recente berichtgeving door het RIVM, de overheid en de richtlijnen van NOC*NSF (https://bit.ly/33dIXke) besloten tot ten minste 1 juni alle activiteiten af te gelasten.

Dit houdt in dat er geen trainingen en (interne)wedstrijden zullen plaatsvinden en de bar gesloten blijft. De geplande activiteiten zullen tot nader order worden uitgesteld of gaan niet door. Toegang tot de Westroyenhal is ook niet meer mogelijk. SportPlaza heeft besloten de sporthallen te sluiten.

We realiseren ons dat dit een flinke maatregel is. Echter vinden we de gezondheid van onze sporters en andere gasten in de sporthal en daarbuiten het belangrijkst.

Indien er ontwikkelingen zijn rondom de situatie zullen we daarover berichten.

Namens het bestuur,

Patrick van der Geijn

ALV dinsdag 10 maart 2020

Dinsdag 10 maart is om 19.00 uur in het wijkcentrum van de sporthal Westroijen de Algemene Ledenvergadering.

Iedereen, leden en ouders van jeugdleden, is welkom om mee te spreken over de resultaten van het afgelopen jaar en de plannen voor het aankomend jaar. Ook de leden van verdienste zijn van harte uitgenodigd de algemene vergadering bij te wonen.

Hieronder de agenda, met de jaarverslagen voor zover opgesteld, zie de betreffende agendapunten:

 1. Opening ALV door de voorzitter
 2. Het bestuur bedankt / mededelingen
 3. Behandeling binnengekomen stukken
 4. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2019
 5. Goedkeuring jaarverslagen bestuur & commissies 2019:
 6. Verslag Kascommissie 2019
 7. Vaststellen jaarrekening 2019: RESULTAATREKENING 2019 en BALANS 2019_2020 (zijn vanaf 26-2-2020 op te vragen door een mail naar: droppie@bcthiela.nl)
 8. Vaststellen begroting 2020: BEGROTING 2020 (zijn vanaf 26-2-2020 op te vragen door een mail naar: droppie@bcthiela.nl)
 9. Verkiezing bestuursleden
  • aftredend en herkiesbaar: David Volmer (vice voorzitter)
  • aftredend en herkiesbaar: Veerle Ton (voorzitter jeugdcommissie)
  • verkiesbaar: Esther Scholtus (voorzitter recreantencommissie) (nu Edward van Ameijde a.i.)
  • verkiesbaar: Marlène van Overbeek (PR en communicatie)
 10. Verkiezing leden kascommissie
  • aftredend: Timo Seure (3x)
  • herkiesbaar: Olga van den Berg (2x)
  • verkiezing lid en reservelid (nu Manuel van Bruchem)
 11. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden
 12. Voorstellen ingediend door het bestuur
  • toelichting jaarplan
 13. Rondvraag
 14. Sluiting Vergadering

Namens het bestuur van BC Thiela,
Willemijn Eveleens, Secretariaat

Verslag bestuursvergadering 20 januari 2020

Samenvatting bestuursvergadering 20 januari 2020

 • Er komen promotiefilmpjes voor het werven van nieuwe leden.
 • De ALV wordt dit jaar gehouden op 10 maart aanstaande in het wijkcentrum.
 • Marlène van Overbeek komt het bestuur versterken en zal zich richten op PR & Communicatie.
 • Er is met andere badmintonverenigingen in de regio samenwerking gezocht met ondersteuning van Badminton Nederland. Er wordt onder andere gekeken naar het opzetten van een samenwerking voor de recreantencompetitie. Ook probeerbadminton.nu (platform van Badminton Nederland waarmee verenigingen gezamenlijk leden kunnen werven) wordt in onze regio opgezet.
 • De volgende vergadering is op maandag 6 april 2020. 

Uitslagen en standen speelweek 14

Ja, vandaag was het weer zover. De laatste wedstrijd van seizoen 2019-2020. Om 9:45 hadden onze jeugdteams samen met de pappa’s en Veerle alle banen klaar gezet, zodat iedereen lekker kon gaan spelen. Dit werd een bijzondere dag met een lach en een traan.

Allereerst werd iedereen opgeschrikt door de ijselijke gil van Coby die door haar knie ging. Vervolgens was het ineens doodstil in de hal. Helaas moest er een ambulance aan te pas komen, maar gelukkig was Coby aan het eind van de middag weer thuis met een  mooie rode spalk. Hopelijk blijkt het over 2 weken mee te vallen. Iedereen leeft met je mee Coby!!! Veel sterkte!

Vervolgens bleek jeugdteam 2 voor een stunt te zorgen. Zij moesten vandaag tegen de nummer 1 in de poule terwijl ze zelf nummer laatst stonden. Dit jeugdteam speelde voor het eerst dit jaar competitie en had het met name de eerste wedstrijd heel zwaar. Daarna werd er echter geen wedstrijd meer verloren. Het team kwam 5-0 voor en toen realiseerden de ouders zich ineens dat bij een 6-0 winst dit team kampioen werd. Merel Taman moest daarvoor nog een spannende 3-setter spelen. Maar die werd netjes gewonnen, zodat de 6-0 overwinning en daarmee het kampioenschap een feit was. Een mooie overwinning, want zo vader zo dochter. Rolf Driessen was namelijk een paar weken geleden al kampioen geworden in team 3 en nu dus ook dochter Evi. Een bijzondere dag dus.

Sommige teams waren blij dat het seizoen voorbij was, omdat het niet voor iedereen een makkelijk jaar was. Maar gelukkig was Terry weer zo gastvrij om zijn huis beschikbaar te stellen, zodat iedereen vanaf 16:00 uur nog lekker met een hapje en drankje kon napraten en het toch voor iedereen een feestje werd. Hieronder alle overige uitslagen en standen:

Team Tegenstander Uitslag Eindstand
BC Thiela 1 BV Almere 61 6-2 2
BC Thiela 2 ELO United 2 2-6 8
BC Thiela 3 BV Houten 6 7-1 1
BC Thiela 4 Badge 1 1-7 8
BC Thiela M1 vrij 4
BC Thiela M2 Inside 82 M2 6-2 4
BC Thiela J1 Smashing J2 0-6 6
BC Thiela J2 Hercules J6 6-0 1

Uitslagen en standen speelweek 13

Het einde van het seizoen nadert…. Voor de meeste teams is het deze week de laatste keer dat ze op pad mogen in de competitie. Voor team M1 is het vandaag zelfs de laatste wedstrijd van de competitie, doordat zij een team minder in de poule hebben.

Team 2 mocht hiervoor zaterdag al naar Amersfoort en team 1 naar Haarlem. De overige teams speelden zondag hun laatste uitwedstrijd.
Alleen team 4 mag vrijdag 31 januari nog een wedstrijd inhalen in Vianen.

Hieronder de uitslagen en standen:

Datum – Tijd Tegenstander Team Uitslag Stand
za 25-1-2020 19:00 BC Duinwijck 6 BC Thiela 1 5-3 3
za 25-1-2020 14:00 Amersfoort 4 BC Thiela 2 7-1 8
zo 26-1-2020 12:00 USV Hercules 3 BC Thiela 3 0-8 1
zo 26-1-2020 10:00 BC Druten 2 BC Thiela 4 7-1 8
zo 26-1-2020 10:30 BC Ricochet M1 BC Thiela M1 8-0 4
zo 26-1-2020 12:30 BC Apollo M3 BC Thiela M2 3-5 4
zo 26-1-2020 11:00 Apollo J2 BC Thiela J1 6-0 6
vrij BC Thiela J2 vrij 4