Aannamebeleid vrijwilligers

Het bestuur hanteert een aannamebeleid vrijwilligers voor het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten. Dit geldt bijvoorbeeld voor activiteiten als training geven, coachen en het begeleiden van kinderen/sporters. Het aannamebeleid vrijwilligers bestaat uit de volgende stappen:

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken.
  • De nieuwe vrijwilliger dient een VOG aan te (laten) vragen. Dit wordt om de 5 jaar herhaald.
  • De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de geldende gedragscode.

Vrijwilligers waarvoor deze stappen in ieder geval worden genomen zijn:

  1. Bestuursleden
  2. Commissieleden
  3. Trainers/Coaches