Aannamebeleid vrijwilligers

Het bestuur bepaalt bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld training geven, coachen en het begeleiden van kinderen/sporters, of de volgende stappen worden genomen:

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken.
  • De nieuwe vrijwilliger dient een VOG aan te (laten) vragen. Dit wordt om de 5 jaar herhaald.
  • De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de geldende gedragscode.

Vrijwilligers waarvoor deze stappen in ieder geval worden genomen zijn:

  1. Bestuursleden
  2. Commissieleden
  3. Trainers/Coaches