Gedragscodes

BC Thiela hecht grote waarde aan een veilig sportklimaat voor alle spelers. Om deze reden heeft het bestuur de gedragscodes die zijn opgesteld door het NOC*NSF overgenomen. Het doel van deze gedragscodes: sport veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk te houden.

Via de links hieronder vind je de betreffende gedragscodes die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF en ook door BC Thiela.

Gedragscode voor sporters

Gedragscode voor trainers, coaches en begeleiders

Gedragscode voor functionarissen (bestuurders, werknemers niet zijnde sporters)