Disclaimer

Badminton liefhebbers juist informeren, dat is belangrijk voor badmintonclub Thiela. Je mag ervan uitgaan dat de Badmintonclub Thiela alles doet om de inhoud te laten kloppen. Ook bescherming van privacy staat hoog in het vaandel. Persoonlijke gegevens van bezoekers van de Badmintonclub Thiela-sites, worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Naam en adresgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij deze werkzaam zijn voor de Badmintonclub Thiela en op hun beurt vertrouwelijke behandeling garanderen.
Meld het de Badmintonclub Thiela, wanneer je vindt dat informatie niet klopt, niet volledig is of wanneer je vindt, of vermoedt, dat niet juist met persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Mail secretariaat@bcthiela.nl

Je mag de Badmintonclub Thiela aanspreken op het voorafgaande. Tegelijk geldt dat veel inhoud van de Badmintonclub Thiela sites tot stand komt dankzij inbreng van derden, vaak gebruikers zoals jij. Het is onmogelijk voor ons om alles te controleren. en natuurlijk kan Badmintonclub Thiela ook fouten maken. Raadpleeg daarom altijd meer bronnen en realiseer je dat je zelf verantwoordelijkheid houdt, ook als dat op basis van informatie op de Badmintonclub Thiela websites gebeurt.

Door de informatie van Badmintonclub Thiela-media te gebruiken, stem je met de inhoud in.

  • Aansprakelijkheid: Badmintonclub Thiela sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Badmintonclub Thiela aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.
  • De informatie en aanbevelingen op de Badmintonclub Thiela-websites kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Badmintonclub Thiela spant zich in om inhoud van de websites zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze websites.
  • Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
    Het auteursrecht op deze website berust bij de Badmintonclub Thiela of bij derden die met toestemming (beeld-)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Badmintonclub Thiela. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Badmintonclub Thiela.

Toevoeging Privacy verklaring

Je kunt onze websites bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Het kan echter makkelijk zijn om je te registeren. Dit geldt zowel voor Badmintonclub Thiela-leden als voor overige bezoekers, die, indien mogelijk, via aanmaak van profielen het zichzelf makkelijk kunnen maken. Er zijn ook situaties waarbij wij informatie van jou nodig hebben om bijvoorbeeld te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Ook is het mogelijk dat unieke codes die samenhangen met het bezoek aan onze websites worden gebruikt, om inhoud in de toekomst direct aan te passen op jouw wensen en behoeftes, en meer gericht te kunnen informeren over zaken. Om die reden maken wij ook gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine eenvoudige bestanden met gegevens die worden opgeslagen op de computer, en alleen dienen om het jou gemakkelijker te maken bij gebruik van onze websites. Je kunt overigens desgewenst de mogelijkheid tot gebruik van cookies door derden ‘uitschakelen’ op jouw eigen computer. Wij houden ook het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Op onze websites staan links en verwijzingen naar andere sites. Wij kunnen echter niet instaan voor de wijze waarop anderen met privacy omgaan, en adviseren je dan ook eventueel bij hen te controleren hoe met privacy wordt omgegaan.

Alles dat hiervoor omschreven wordt over de inhoud van onze websites, geldt tevens voor de informatie, verschaft via ons clubblad Droppie, via nieuwsbrieven, via info-mails, via schriftelijke en mondelinge adviezen en via eventuele overige informatieverschaffers.