Algemene Leden Vergadering

Op maandag 4 april is de Algemene Ledenvergadering van BC Thiela. We nodigen je van harte uit om hier aan deel te nemen. De ALV is online via Microsoft Teams. […]